Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen