Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als onderdeel van familiebedrijf VDL Groep, is VDL Container Systems sterk betrokken bij haar leef- en werkomgeving. Het zijn immers de mensen en de omgeving waarvan je als onderneming afhankelijk bent om te blijven voortbestaan. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dit doen wij door een goede balans te vinden op economisch, ecologisch en sociaal gebied.

VDL ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken.

In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij drie deelgebieden:

Medewerkers

VDL is een familiebedrijf waar de mens centraal staat. Onze medewerkers zijn immers het hart van het bedrijf. VDL vindt het belangrijk om medewerkers een werkplek aan te bieden waar zij prettig kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving en waar zij zich verder
kunnen ontwikkelen.

Productie & Productieprocessen

Ons beleid is afgestemd op het innoveren van producten en productiemethoden. Het continue willen verbeteren is een geïntegreerd onderdeel van ons ondernemerschap, waarbij creativiteit en durf tot vernieuwing de boventoon voeren. Het verminderen van de belasting op het milieu loopt als een rode draad door onze bedrijfsvoering heen.

Maatschappij

VDL kiest er voor om in Nederland en in Vlaams-België te blijven produceren en strategische productie in te zetten in lage-lonenlanden. Wij willen bijdragen aan de werkgelegenheid in deze gebieden. Als bedrijf staat VDL midden in de maatschappij. Wij tonen onze sociale betrokkenheid op diverse manieren, onder andere door nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen.